Керування дозволамиКерування дозволами

Вимоги до подачі конкурсних робіт

​Деталізація розробки. Стадія проектування: проектна пропозиція.

Склад конкурсного проекту:

 • графічні матеріали – планшети, горизонтальний формат А0 у друкованому та електронному вигляді на цифровому носії;
 • текстові матеріали – пояснювальна записка в друкованому та електронному вигляді на цифровому носії;
 • додаткові матеріали – макет, відео, тощо (за бажанням).

Вимоги до оформлення конкурсного проекту:

1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту. Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту. Всі написи, підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою. На кожний конкурсний проект має бути подано не більше 4 (чотирьох) планшетів формату А0 з графічними матеріалами. Друковані планшети подаються на жорсткій основі для зручної експозиції виставки.

Перелік рекомендованих графічних матеріалів:

 • ситуаційний план М 1:2000;
 • креслення розпланування з планом благоустрою M 1:500 з техніко-економічними показниками;
 • перспективне зображення (можна в кількох ракурсах);
 • пропозиції стосовно елементів благоустрою та озеленення;
 • інші ілюстративні матеріали (розгортки, ін.), необхідні для розкриття ідеї проекту.
 • У конкурсних матеріалах використовується метрична шкала вимірів.

2. Вимоги до планувального макету (за наявності). Макет подається у вільному масштабі. На макеті має бути обов'язково вказаний девіз проекту у формі шестизначного числа.

3. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного проекту. Текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською мовою. Текстові матеріали конкурсного проекту складаються з пояснювальної записки до проекту. У пояснювальній записці має бути визначено основну ідею проектної пропозиції, техніко-економічні показники та стислий опис прийнятих рішень. Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х аркушів формату А4 друкованого тексту Times New Roman (14 кегль).

4. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді. На кожен проект автор/авторський колектив має подати цифровий носій з матеріалами конкурсного проекту: 

 • пояснювальна записка у форматі pdf,
 • планшети з графічними матеріалами у форматі jpg з роздільною здатністю 150 dpi,
 • окремо візуалізації (для публікацій та збірника конкурсних проектів),
 • фотографії макета (за наявності) (3-5 шт., формат jpg з роздільною здатністю 150 dpi).

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проекту (планшети у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку в електронному та друкованому вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) організатору конкурсу через поштову відправку (з обов'язковою поміткою на конверті «На конкурс «Площа В. Стуса») або особисто за адресою: департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради, 21050, м. Вінниця,    вул. Пушкіна, 38, кімната 19. Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов'язково також надсилається на електронну адресу: stussquare @vmr.gov.ua (у темі листа вказати шифр конкурсного проекту). В e-mail усі матеріали подаються посиланнями з файлообмінника для завантаження конкурсного проекту. Телефон для довідок: (0432) 67-23-65, (0432) 67-21-42. Час роботи: понеділок-п'ятниця – 9.00 год. - 18.00 год. Останній термін подачі конкурсних проектів – 09.07.2018 р. до 18.00 год. за київським часом. До офіційного оголошення переможця організатор конкурсу гарантує, що подані файли даних будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження та нерозголошення перед третіми сторонами. За результатами конкурсу після проведення виставок конкурсних проектів премійовані конкурсні проекти залишаються в організатора конкурсу.